آیا هنگام خرید، نیاز به مشاوره را ضروری می بینید؟

مدیریت شرکت تتا آلومینیوم در نظر دارد در راستای سیاست های مشتری مداری خود و ارائه خدمات بهتر و ارتقاء سطح کیفی و کمّی محصولات و هم چنین اجرای طرح تکریم مشتریان از طریق فرم نظر سنجی زیر، تحقق این مهم را فراهم آورد.

اطلاعات مشتریان
نام و نام خانوادگی*
نام*
آدرس*
تلفن*
مراحل فروش
نحوه خرید از شرکت*
نحوه آشنایی با شرکت*
نام مسئول فروش*
نظرسنجی
نحوه گرفتن سفارش و پاسخ به درخواست شما در شرکت چگونه بوده است؟*میزان رضایتمندی شما از نظر نحوه ی برخورد پرسنل شرکت آکپا ایران کیش چقدر است؟*کیفیت محصولات ارائه شده را چگونه ارزیابی می کنید؟*کدام بخش از پروفیل ها از نظر کیفی نیاز به ارتقاء دارد؟*نحوه بسته بندی و حمل کالا را چگونه ارزیابی می کنید؟*با توجه به کیفیت محصولات ارائه شده، قیمت آن چگونه است؟*انعطاف پذیری در شرایط پرداخت شرکت را چگونه ارزیابی می کنید؟*رضایتمندی شما از تحویل محصول طبق زمانبندی ارائه شده توسط شما چگونه است؟*پایبندی شرکت به تعهدادت و قراردادها را چگونه ارزیابی می کنید؟*توان تخصصی کارشناس مذاکره کننده را چگونه ارزیابی می کنید؟*ارزیابی شما از تنوع محصولات شرکت چگونه است؟*کدام یک از سیستم ها نیاز به تنوع بیشتری دارد؟*در کل ارزیابی شما از شرکت آکپا ایران کیش چگونه است؟*