ماموریت و اهداف

چشم انداز

  • کسب رتبه نخست در زمینه تولید انواع پروفیل های اختصاصی آلومینیوم در کشور

  • قرار گرفتن در جایگاه 10 شرکت برتر تولید انواع پروفیل های اختصاصی آلومینیوم در خاورمیانه

 مأموریت ها

  • شناسایی نیاز بازارهای مصرف داخل و گشور های هم جوار

  • عرضه انواع پروفیل آلومینیوم به بازار های مصرف با لحاظ نمودن صرفه اقتصادی فرآیند، به منظور تأمین انتظارات مشتریان.

  • استقرار نظام های مدیریتی در مجموعه، جهت انجام بهینه مأموریت های یاد شده

 

معرفی
نظرسنجی مشتریان

آیا هنگام خرید، نیاز به مشاوره را ضروری می بینید؟