• 3 مورد در هر صفحه
 • 5 مورد در هر صفحه
 • 10 مورد در هر صفحه
 • همه موارد
 • مرتب سازی
 • عنوان-صعودی
 • عنوان-نزولی
 • توضیحات-صعودی
 • توضیحات-نزولی
 • مورد علاقه-صعودی
 • مورد علاقه-نزولی
 • تاریخ-صعودی
 • تاریخ نزولی

لقمه فیکس

6017

وزن : 2/150kg-m

پروفیل عمودی

6018

وزن : 1/971kg-m
Jx = 142.77 cm4
Jx = 26.93 cm4

پروفیل افقی

6019

وزن : 1/419kg-m
Jx = 29.28 cm4
Jx = 15.70 cm4

لقمه عمودی

6020

وزن : 2/620kg-m

پروفیل فریم بازشو

6021

وزن : 1/200kg-m

پروفیل تاکوز شیشه

6022

وزن : 0/290 kg-m

پروفیل لنگه بازشو

6023

وزن : 0/900kg-m

پروفیل لنگه بازشو

6024

وزن : 0/900kg-m

پروفیل اتصال شیشه

6025

وزن : 0/100kg-m

اسپیسر شیشه دوجداره

6026

وزن : 0/250kg-m

اسپیسر شیشه تک جداره

6027

وزن : 0/450kg-m

پروفیل درز عمودی

6028

وزن : 0/170kg-m

پروفیل تسمه

6029

وزن : 0/165kg-m

اسپیسر ورق کامپوزیت

6030

وزن : 0/600kg-m

 

لقمه اتصال یکطرفه

6031

وزن : 0/270kg-m

لقمه اتصال دوطرفه

6032

وزن : 0/410kg-m

لقمه اسپیسر دوجداره

U8011

وزن : 0/760 kg-m

قطعه اتصال

U8012

وزن : 0/430kg-m

هیج محصولی در این بخش ثبت نشده است

jPList Actions
 • 3 مورد در هر صفحه
 • 5 مورد در هر صفحه
 • 10 مورد در هر صفحه
 • همه موارد
 • مرتب سازی
 • عنوان-صعودی
 • عنوان-نزولی
 • توضیحات-صعودی
 • توضیحات-نزولی
 • مورد علاقه-صعودی
 • مورد علاقه-نزولی
 • تاریخ-صعودی
 • تاریخ نزولی