• 3 مورد در هر صفحه
 • 5 مورد در هر صفحه
 • 10 مورد در هر صفحه
 • همه موارد
 • مرتب سازی
 • عنوان-صعودی
 • عنوان-نزولی
 • توضیحات-صعودی
 • توضیحات-نزولی
 • مورد علاقه-صعودی
 • مورد علاقه-نزولی
 • تاریخ-صعودی
 • تاریخ نزولی

پروفیل عمودی

1401

وزن :1/500kg-m

jx = 11.19 cm4

jy=22.15 cm4

پروفیل افقی

1402

وزن :1/650kg-m
jx=25.21 cm4

jy=12.04 cm4

کاور قوطی آهنی

1403

وزن :2/500kg-m

کاور قوطی آهنی

1404

وزن :1/600kg-m

کاور قوطی آهنی

1405

وزن :1/050kg-m

درپوش عمودی

1406

وزن :0/490kg-m

درپوش افقی

1407

وزن :0/435kg-m

زهوار شیشه

1409

وزن :0/620kg-m

زهوار شیشه تک جداره

1410

وزن :0/240kg-m

هیج محصولی در این بخش ثبت نشده است

jPList Actions
 • 3 مورد در هر صفحه
 • 5 مورد در هر صفحه
 • 10 مورد در هر صفحه
 • همه موارد
 • مرتب سازی
 • عنوان-صعودی
 • عنوان-نزولی
 • توضیحات-صعودی
 • توضیحات-نزولی
 • مورد علاقه-صعودی
 • مورد علاقه-نزولی
 • تاریخ-صعودی
 • تاریخ نزولی