• 3 مورد در هر صفحه
 • 5 مورد در هر صفحه
 • 10 مورد در هر صفحه
 • همه موارد
 • مرتب سازی
 • عنوان-صعودی
 • عنوان-نزولی
 • توضیحات-صعودی
 • توضیحات-نزولی
 • مورد علاقه-صعودی
 • مورد علاقه-نزولی
 • تاریخ-صعودی
 • تاریخ نزولی

براکت

16018

هر متر طول : 7/500

براکت اتصال به سقف

16019

وزن :6/310kg-m

براکت اتصال به دیوار

16020

وزن :9/540kg-m

براکت اتصال به کف

16021

وزن :4/157kg-m

مهره براکت

16022

وزن :0/323kg-m

براکت 18 سانتی اتصال به دیوار

16023

وزن 11.38 کیلو گرم

تسمه 3*40

16024

وزن 7 گرم

تسمه 5*30

16028

وزن 0.408 کیلو گرم

پروفیل عمودی

6004

وزن : 3/780

Jx =  481.35 cm4

Jy =53.2 cm4

پروفیل عمودی

6005

وزن :2/300kg-m
JX = 228.53 cm4
JY = 33.56 cm4

پروفیل عمودی

6006

هر متر طول : 1/950
JX = 104.82 cm4
JY = 25.76 cm4

لقمه عمودی

6007

وزن 3/200 کیلوگرم

لقمه عمودی

6008

وزن 3/330 کیلوگرم

لقمه عمودی

6009

وزن :2/573kg-m

پروفیل افقی

6010

وزن 2/684 کیلوگرم

پروفیل افقی

6011

وزن :2/187kg-m
JX = 39.9m
JY = 256.59m

پروفیل افقی

6012

وزن : 1/580 کیلوگرم

JX = 20.75 cm4
JY = 56.78 cm4

پروفیل درز عمودی

6014

وزن :0/155kg-m

پروفیل لقمه کشویی

6015

هر متر طول : 2/340

پروفیل لقمه کشویی

6016

هر متر طول : 0/486

پروفیل لقمه فیکس افقی

6017

 هر متر طول : 2/150

تاکوز شیشه افقی

6022

وزن : 0/258 kg-m

Fixer Profile

F-5558

weight : 3/125kg-m

پروفیل فیکسر پانچی

F-5559

وزن :3/125kg-m

طول 31 میلیمتر

LZ-20141

وزن :3/091kg-m

هیج محصولی در این بخش ثبت نشده است

jPList Actions
 • 3 مورد در هر صفحه
 • 5 مورد در هر صفحه
 • 10 مورد در هر صفحه
 • همه موارد
 • مرتب سازی
 • عنوان-صعودی
 • عنوان-نزولی
 • توضیحات-صعودی
 • توضیحات-نزولی
 • مورد علاقه-صعودی
 • مورد علاقه-نزولی
 • تاریخ-صعودی
 • تاریخ نزولی